N9-55 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ขั้นบันได กลาง 2 แถวยาวตลอด สีโอ๊ค

ราคา 37,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่บูชา ขั้นบันได ไม้สัก
ขั้น กลาง 2 แถวยาวตลอด

มี 7 ลิ้นชัก  3 ถาดวางของไหว้
ขนาด ยาว 175 cm. ลึก 88 cm. สูง 125 cm.