N9-59 โต๊ะหมู่เคาเตอร์สูง บัวนูน ยาว 180 cm. พร้อมผนังหลังต้นโพธิ์ทอง ไม้สัก สีไม้

ราคา 58,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เนื่องจาก มีสิ่งกีดขวาง หน้างานมีการติดผนังตามแนวเสาเผื่อให้มีสวยความ

ขนาด ยาว 180 cm. ลึก 90 cm. สูง 140 cm.

ฐานล่าง ยาว 180 cm. ลึก 90 cm. สูง 60 cm.

ผนังหลังไม้สัก ติดต้นโพธิ์ทอง  ขนาด ยาว 180 cm. สูง 250 cm.

มี 5 ลิ้นชัก

มี 1 ถาดวางของไหว้

มี 2 บานเปิด

ติดกุญแจโบราณ สวยงาม