N9-6 โต๊ะหมู่บูชาโมเดริ์น 170 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ขนาดยาว 170 cm. ลึก 80 cm. สูง 120 cm.

งานแบบเรียบดูโมเดริ์น

มี 6 ลิ้นชัก  มีถาดวางถวายของไหว้ 1 ชั้น

มืองจับแบบเซาะร่อง