N9-60 โต๊ะหมู่โมเดิรน์ แบบเว้นช่องกลาง 150 cm. ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา 30,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด ยาว 150 cm. ลึก 80 cm. สูง 120 cm.
มี 5 ลิ้นชัก

มี 1 ถาดวางของไหว้