N9-62 ตู้พระใหญ่ ขาสิงห์หมู่ 15 ไม้สัก สีเสี้ยนดำ ขนาด 140 cm.

ราคา 48,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 140 cm.ลึก 70 cm.สูง 235 cm.

ภายใน หมู่ 15 ติดไฟ 2 จุด ส่องสว่าง

มี 2 ถาดวางของไหว้

มี 3 ลิ้นชัก

ถอดประกอบได้ 3 ชิ้น

ขาสิงห์

ด้านหน้า เป็นกระจกปิดตาย

ด้านข้าง 2 ข้าง เป็นบานกระจก เปิดออกได้ พร้อมติดกุญแจ