N9-63 โต๊ะหมู่หน้าโค้ง 200 มีเบาะกราบ ไม้สัก สีโอ๊ค+ผนังหลัง ต้นโพธิ์ทอง

ราคา 73,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 100 cm. สูง 130 cm
ฐานล่าง ยาว 200 cm. ลึก 100 cm. สูง 40 cm.
ฐานบน ยาว 180 cm. ลึก 70 cm. สูง 90 cm.
มีลิ้นชัก 8  ลิันชัก
มี  2 ถาดวางของไห้ว ซ้าย ขวา
มีเบาะสีขาว กราบไหว้ในตัว