N9-64 โต๊ะหมู่เคาเตอร์แท่น ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา 23,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) 
ขนาด ยาว 140 cm. ลึก 76 cm. สูง 114 cm.

แบ่งถอดประกอบ ได้เป็น 3 ชิ้น

ชิ้นล่างมี 2 บานเปิด 1 ถาดวางของไหว้

ขนาด ยาว 140 cm. ลึก 76 cm.  สูง 75 cm.

ชิ้นที่ 2 มี 3 ลิ้นชัก

ขนาด ยาว 80 cm. ลึก 46 cm.  สูง 23 cm.

ชิ้นที่ 3 บน บนสุด

ขนาด ยาว 36 cm. ลึก 20 cm.  สูง 16 cm.