N9-65 โต๊ะหมู่ขั้นบันได รุ่นเล็ก ฐานสูง 60 มีถาดวางของไหว้

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 100 cm. สูง 125 cm.

แบ่งถอดได้ 2  ชิ้น

มี 2 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ชิ้นล่าง ยาว 100 cm. ลึก 100 cm. สูง 60 cm.

ชิ้นบน ยาว 100 cm. ลึก 100 cm. สูง 65 cm.