N9-68 โต๊ะหมู่ขั้นบันได มีชั้นถวายของไหว้ ขนาด 120 cm. สีเสี้ยนดำ

ราคา 25,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนดำ
ราคา 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีไม้
ราคา 23,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีโอ๊ค
ราคา 24,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนขาว
ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 80 cm. สูง 115 cm.

ท่อนล่าง มี 3 ลิ้นชัก  1 ถาดวางของไหว้

ท่อนบน มี 3 ลิ้นชัก

ติดมือจับโบราณสวยงาม