N9-69 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ขนาด 90 cm. 5 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้ ไม้สัก

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 85 cm.

ฐาน สูง 40 cm.

มี 5 ลิ้นชัก

มี 1 ถาดวางของไหว้

ติดมือจับ โบราณ สวยงาม