N9-7 โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 ขั้นบันได 180 cm. มี 5 ลิ้นชัก ลึก 100 cm. สีไม้ สีไม้

ราคา 31,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 180 cm. ลึก 100  cm. สูง 115 cm.

มี 5 ลิ้นชัก

ฐานท่อนล่าง  มี 3 ลิ้นชัก

ท่อนบน มี 2 ลิ้นชัก ตรงกลาง

ติดมือจับสวยงาม