N9-70 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก มีซุ้ม เสากลึง หน้าโล่ง สีไม้สัก

ราคา 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) รุ่นถอดไม่ได้
ราคา 23,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) รุ่นถอดได้ 2 ชิ้น 
ราคาต้นโพธิ์ทอง 1,700 .-
ขนาด ยาว 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.

ด้านหน้าโล่งโชว์พระใช้งานสะดวก ด้านข้างโล่ง

ติดไฟส่องส่วางในตู้

ตกแต่งงานเสากลึงสวยงาม

บน มี 1 ลิ้นชัก ตรงกลาง

มี ถาดวางของไหว้ 1 ถาดยาว

มี 2 ลิ้นชัก ติดกุญแจ 2 จุด

มี 2 บานเปิด

ติดมือจับโบราณสวยงาม