N9-72 ตู้พระ โต๊ะหมู่บูชา ทรงสูง ไม้ส้ก สีเสี้ยนขาว

ราคา 31,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 240 cm.

มี 9 ลิ้นชัก  มี 1 ถาดวางของไหว้

ท่อนบน

ด้านใน มี 3 ลิ้นชัก

ด้านข้างเป็นกระจกใส

ด้านหน้าเป็นบานเปิดกระจก ติดกุญแจ

ติดไฟส่องสว่างสวยงาม

ท่อนล่าง

มี 1 ถาดวางของไหว้

มี 6 ลิ้นชัก ติดกุญแจ ที่ 2 ลิ้นชัก บน

งานไม้สัก สีเสี้ยนขาว