N9-73 โต๊ะหมู่ทรงตรง เปิดด้านหน้า ข้างทึบ ในขั้นบันได 5 ชั้น

ราคา 38,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 120 cm. ลึก 65 cm. สูง 190 cm.

ถอดประกอบ 2 ชิ้น

ท่อนบน  ภายในติดไฟส่องสว่าง

ด้านข้าง ซ้ายและขวา เป็นไม้ทึบ

ด้านหน้าเป็นบานเปิด ตัวซี 2 บาน

ภายในตู้ เป็น 5 ชั้น  รวมยอดบน

ท่อนล่าง  มี 2 บานเปิด พร้อมติดกุญแจ

มี 3 ลิ้นชัก

ติดมือจับโบราณสวยงาม

ขาเป็น ทรงขาคู้