N9-74 โต๊ะหมู่ใหญ่ 270 มีผนังหลัง+ต้นโพธิ์ทอง ไม้สัก สีไม้

ราคา 169,000.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดรวม ยาว 270 ลึก 250 cm. สูง 290 cm. 

ถอดประกอบได้ แบ่งเป็น ท่อน บนล่าง

ตัวฐานล่าง ยาว 270 cm. ลึก 250 cm. สูง 40 cm. 

ตัวฐานบน ยาว 270 cm. ลึก 130 cm. สูง 25cm. 

ตัวหมู่ 9 ยาว 212 cm. ลึก 95 cm. สูง 65 cm.

ผนังไม้หลัง ขนาด ยาว 270 cm. สูง 250 cm.

ต้นโพธิ์ทอง ขนาด 120×120 cm.

มี 2 ลิ้นชัก ติดมือจับโบราณ สวยงาม