N9-75 โต๊ะหมู่ใหญ่ หมู่ 15 งานฝั่งมุก วางพระได้เยอะมาก

ราคา 52,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดฐานล่าง ยาว 280 cm. ลึก 112 cm.

ฐานล่าง สูง 36 cm.

ขนาดความสูง รวม 126 cm.

ลูกหมู่ยอดสูงสุด 90 cm.

มีโต๊ะกราบ 1 ตัว