N9-76 ตู้พระทรงเอ ในหมู่ 9 ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 31,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ตู้พระทรงเอ ในหมู่ 9 โต๊ะหมู่ไม้สักขาคู้
ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 65 cm. สูง 200 cm.
ภายในตู้ติดไฟส่องสว่าง

มี 3 ลิ้นชัก

มี 2 บานเปิด พร้อมติดกุญแจ
มี 1 ถาด วางของไหว้ กว้างใหญ่
ด้านหน้าตู้มีกระจกปิด
ด้านข้างตู้ มีบานเปิดกระจก ทั้ง 2 ข้าง ซ้ายและขวาติดกุญแจ