N9-78 โต๊ะหมู่ขั้นบันได ขนาด 130 cm. + ผนังหลังไม้สัก พร้อมต้นโพธิ์ทอง

ราคารวม ทั้งเซต ราคา 39,900 .- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

แถมฟรี ต้นโพธิ์ทอง ตามภาพ

โต๊ะหมู่  ขนาด กว้าง 130 cm. ลึก 100 cm. สูง 115 cm.

ผนังหลังไม้สัก