N9-79 โต๊ะหมู่บูชาเซตใหญ่ หมู่ 9 หน้าเต็ม ไม้สัก สีไม้

ราคา 68,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เซตใหญ่ ขยายขนาด ตามสั่งทำ

ขนาด ยาว 278 cm. ลึก 120 cm. สูงรวม 130 cm.

ฐานบน  ขนาด ยาว 278 cm. ลึก 120 cm. สูง 90  cm.

มี 1 ลิ้นชัก ยอดบนฝา เปิดออกได้

ฐานล่าง  ขนาด ยาว 278 cm. ลึก 90 cm. สูง 40  cm.

มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ติดมือจับ โบราณ สวยงาม

ถอดแยกประกอบได้ 5 ชิ้น