N9-81 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก 120 cm. ฐานสูง 60 cm. 9 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ราคา 26,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 120 cm. ลึก 80 cm. สูงรวม 115cm.

ท่อนบน มีแท่นวางพระ หมู่ 7 มี 3 ลิ้นชัก  ติดมือจับสวยงาม

ขนาดยาว 110 cm. ลึก 60 cm. สูง  55 cm.

ท่อนล่าง ฐานเคาเตอร์ มี 6 ลิ้นชัก  1 ถาดวางของไหว้ ติดมือจับสวยงาม

ขนาดยาว 120 cm. ลึก 80 cm. สูง  60 cm.