N9-84 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก เคาเตอร์เล็ก 7 ลิ้นชัก มีผนังหลังไม้สัก แยกขายต้นโพธิ์ทอง – งานชุดสีโอ๊ค

ราคา 25,900.- สีโอ๊ค (มีส่วนลดหน้าร้าน) ไม่รวมต้นโพธิ์ทอง แยกขาย

ต้นโพธิ์ทอง ขนาด 45×45 cm. ราคา 1,700.- (แยกขายไม่รวมในชุด)

โต๊ะหมู่ ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 80 cm. สูง 185 cm.
มีลิ้นชักรวม 7 ลิ้นชัก

ข้างบน  มี 3 ลิ้นชัก มีแท่นวางพระได้ 7 องค์

ข้างล่าง มีถาดวางของไหว้ยาว 1 ถาด

มี 4 ลิ้นชัก ติดกุญแจ 2 ลิ้นชักบน

ติดมือจับโบราณ สวยงาม

มีผนังหลังไม้สักรวมในชุดแล้ว