N9-88 โต๊ะหมู่บูชา คลื่นสวรรค์ เซตใหญ่ 300 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 139,000.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

าคาจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ขนาด และ สถานที่ติดตั้ง สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้)

ขนาด กว้าง 300 cm. ลึก 160 cm. สูง 175 cm.

ตอนบน  มีแท่นวางพระ 25 แท่น  มี 11 ลิ้นชัก

ตอนล่าง  มี 2 ถาดวางของไหว้

ติดมือจับโบราณสวยงาม