N9-90 โต๊ะหมู่ชุดใหญ่งานแบบ 200 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 51,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
– งานไม้สัก สีไม้
– แบบถอดประกอบแยกได้ 
– มี 5 ลิ้นชัก  3 ถาดวางของไหว้
– ติดมือจับเซาะร่อง
– ขนาดกว้าง 200 cm. ลึก 150 cm. สูง 120 cm.