N9-94 เคาน์เตอร์หมู่ 7 ขนาด 100 cm. มี 4 ลิ้นชักไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 20,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
  • ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 80 cm. สูง 125 cm.
  • *พิเศษ* ติดกุญแจ ที่ลิ้นชักบน 2 จุด
  • ตอนบน  มีแท่นวางพระ 7 แท่น
  • ตอนล่าง  มี 1 ถาดวางของไหว้ยาว
  • มี 4 ลิ้นชัก
  • ติดมือจับโบราณสวยงาม
  • **ต้นโพธิ์ทอง ขายแยก**