N9-98 โต๊ะหมู่บูชา รุ่น รุจิรัตน์ ทรงตรงหมู่ 5 ขาคู้ 100 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 27,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่บูชา ทรงตรง ขาคู้ หมู่ 5 รุ่น รุจิรัตน์ (รุ-จิ-รัด) งามอย่างประเสริฐ
ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 65 cm. สูง 180 cm.
ภายในตู้ติดไฟส่องสว่าง
มี 2 บานเปิด
มี 1 ถาด วางของไหว้ กว้างใหญ่
ด้านหน้าตู้มีกระจกปิด
ด้านข้างตู้ มีบานเปิดกระจก ทั้ง 2 ข้าง ซ้ายและขวาติดกุญแจ

  • (ไม่รวมต้นโพธิ์ทอง)
  • แยกขายต้นโพธิ์ทอง
  • ราคาต้นโพธิ์ทอง อันละ 1,700 บาท *พ้นสีทองอย่างดีงานคุณภาพ*