N4-26 เตียงไม่มีหัว ขาลอย ขนาด 6 ฟุต สีไม้สัก

ราคา10,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เตียงไม่มีหัว ขาลอย ไม้สักขนาด 6 ฟุต กว้าง 180 cm. ยาว 200 cm.

เตียงไม่มีหัว ขาลอย

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต