N4-52 เตียงนอนหัวซี่เอน ไม้สัก สีโอ๊ค 6 ฟุต

ราคา 20,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เตียงนอนหัวซี่เอน ไม้สัก สีโอ๊ค 6 ฟุต
พื้นเตียงเป็นไม้สัก หัวเตียง ท้ายเตียง พนังข้างเป็นไม้หนา
ขนาด กว้าง 188 cm. ลึก 220 cm. สูง 110 cm.
เตียงนอนหัวซี่เอน ไม้สัก สีโอ๊ค 6 ฟุต ไม้สัก  มีให้เลือก 3 สีดังนี้
1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต